2К безцветен покривен лак MS
BC 552К безцветен покривен лак MS
2К безцветен покривен лак HS
BC 602К безцветен покривен лак HS
2К безцветен покривен лак HS
BC 652К безцветен покривен лак HS
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.com

Лакове

BC 55 2К безцветен покривен лак MS

Двукомпонентен безцветен лак предназначен за частичен

или цялостен ремонт на автомобили и други траспортни средства.

© 2020 Body Color. Всички права запазени.