2К безцветен покривен лак MS
BC 552К безцветен покривен лак MS
2К безцветен покривен лак HS
BC 602К безцветен покривен лак HS
2К безцветен покривен лак HS
BC 652К безцветен покривен лак HS
Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.com

Лакове

BC 60 2К безцветен покривен лак HS

Двукомпонентен безцветен лак с висок сух остатък и

ниско съдържание на разтворители, предназначен за пълен

или частичен ремонт на автомобили и други траспортни средства.

© 2019 Body Color. Всички права запазени.